Harmooniapäevad 2017

Forgot your your password?

FILMIDE TUTVUSTUSED

Paljastades elu saladusi.

Kas elu maakeral on üksnes selliste juhitamatute protsesside tulemus nagu aeg, juhus ja looduslik valik? Või vallutab elusorganismide päritolu ja mitmekesisus tegema neid järeldusi intelligentse kavandatuse kasuks? Video „Elu saladuste paljastamine” (Unlocking the Mystry of Life) uurib seda igipõlist küsimust ja esitab mõjuvaid tõendeid idee toetuseks, mis võib muuta radikaalselt kogu teaduslikku mõtteviisi. Kõne all on intelligentse kavandatuse teooria.

Kui vaadata elu uskumatut mitmekesisust ja keerukust, tekib paratamatult küsimus, millest see kõik alguse sai. Kas see tulenes võimalusest, vajadusest, looduslikust valikust või on selle taga hoopis midagi muud? Kas sellel on mingi põhjus, eesmärk, disain, mõni intellektuaalne põhjendus?

150 aastat tagasi muutis Darwin teaduse olemust oma loodusliku valiku teooriaga. Tänasel päeval on tema teooria juba tugevalt kahtluse alla seatud. Intelligentne disain on kaasa toonud nii avastusi kui ka intensiivset arutelu elu tekke teemadel. Paljude teadlaste jaoks on see paradigma, mis taaskord võib ümber kujundada teaduse alused.

Filmis saame osa mitmekesistest intervjuudest selliste teadlastega nagu Paul Nelson, Stephen Meyer, Dean Kenyon, Michael Behe, William Dembski, Jonathan Wells, Jed Macosko ja Scott Minnich.

Vesi. Vee suurim saladus.

Telekanali „Rossija” ja loomingulise ühenduse „Masterskaja” poolt 2006. a. loodud film avab vee saladust veel palju laiemalt ja sügavamalt kui dr. Masaru Emoto seda meile tuntud filmis „Vee sõnumid” teeb.

Teadlased tutvustavad oma hämmastavaid uurimistulemusi loodusliku vee üha uutest unikaalsetest omadustest vaheldumisi jumalasulaste teada-tuntud kogemustega pühitsetud vee võimetest, sekka ohtralt tõestisündinud uskumatuid lugusid kaugemast ja lähemast minevikust, milles Vesi mänginud pearolli.

„Vee iga omadus on unikaalne”, väidab filmitekst: võime viibida kolmes olekus, tohutu pindpinevus ja lahustamisvõime; informatsioonisalvestus – ja isepuhastusvõime (destruktiivsest informatsioonist) jms. Selgub, et hõbenõudes hoitud vesi on parim kaasajal toodetud antibiootikumidest, et looduslik vesi põleb (tagades sellega ka bensiini põlemise); et vesi korrastab mõne minutiga kogu meie vere ja tervendab taimekasvu; et vesi allub kergesti inimmõttejõule (ka vihmana või selle kadumisena), sõnale, muusikale; et tõenäoliselt just vesi inimorganismis võimaldab telepaatiat; et paljalt 10 grammi „pühitsetud” (struktureeritud) veega saab lahjendada 60 liitrit tavalist vett nii, et seegi muutub „pühitsetuks”; et inimtsivilisatsioonist täiesti puutumatu , „neitsilik” vesi on energeetiliselt 40 000 korda aktiivsem kui meie tavaline kraanivesi – ja et koos veega „läheb hulluks” ka inimene…

Ent mis kõige hämmastavam – et just vette algselt kätketud informatsiooni kaudu on Looja loonud maailma, ja jätkab seda ka praegu (just vesi loob mh DNA spiraalstruktuuri).

Ja et käige võimsamalt parandavad veestruktuuri kaks sõna üheskoos: ARMASTUS ja TÄNU.

Film, olles sügavalt elamuslik mitte ainult ilmutavatelt teadmistelt, vaid ka imekaunite loodusvaadete ja eeskätt klassikalise muusika kullafondi kuuluvate helindite läbi, avab meie tunnetuses tõenäoliselt täiesti uue lehekülje.

Filmis esinevad muuhulgas:

 • Aleksander Solodilov, PhD, Venemaa Loodusteaduste Akadeemia kirjavahetajaliige
 • Alois Gruber, Austria teadlane
 • Vjatšeslav Zvonnikov; meditsiinidoktor, professor, Venemaa
 • Effi Chau, professor, USA Alternatiivse meditsiini presidendinõukogu liige
 • Emoto Masaru, Jaapani teadlane
 • Smolenski ja Kaliningradi metropoliit Kirill, Venemaa
 • Konstantin Korotkov, PhD, professor, Venemaa Loodusteaduste Akadeemia akadeemik
 • Kurt Vütrich, Nobeli preemia laureaat, Švets-USA
 • Martin Chaplin, Suurbritannia Londoni Ülikooli laboratooriumi juhataja, professor, Suurbritannia
 • Perl Laperla, meditsiinidoktor, immunoloog, Nevada, USA
 • Rustrum Roy; Pennsylvania Ülikooli professor, USA Rahvusvahelise Teaduste Akadeemia liige
 • Šamil-Hazrat Alautdinov, Moskva Alandlikkuse Mäe Memoriaalmõõga imaam, Venemaa
 • Viktor Injušin, PhD, professor Kasahhi Ülikooli biofüüsika kateedri juhataja, Kasahstan
 • Vjatšeslav Zvonnikov; meditsiinidoktor, professor, Venemaa
 • Vladimir Vojeikov, PhD, Moskva Riikliku Ülikooli bioloogiateaduskonna professor, Venemaa
 • Vlail Kaznatšejev, Venemaa Meditsiiniteaduste Akadeemia liige, Novosibirsk

Muutuste näljas.

Mitte ainult selles ei ole küsimus, mida Sa sööd, vaid ka selles, mis Sind ennast seestpoolt sööb. Sinu keha vajab hoolitsust ja kellelgi teisel ei ole selleks sobivamaid oskusi.

James & Laurentine, filmi autorid

Film paljastab manipulatsiooniskeeme. Hirmutamise, dieetide ja toidulisandite asemel aitab märgata rahulolematuse sügavamaid põhjuseid. Sellel filmil on võime muuta Sinu tervist.

Anthony Robbins

See film on eluliselt tähtis Sinu, Sinu pere ja kogu rahva tulevase heaolu nimel. Vaata seda ja lase nähtul saada osaks enda eluviisist. See võib päästa Sinu elu.

Jack Canfield

Kogu dieetide paradigma on läbi kukkunud, sest dieetide mõju on ajutine. Mitte ainult selles ei ole küsimus, mida Sa sööd, vaid ka selles, mis Sind ennast seestpoolt sööb. Ülekaalulisus ei ole probleem, vaid lahendus probleemile.

Tundlikkus – rääkimata lugu.

Kas sina hakkad nutma kergesti? Kas sind süüdistatakse tihti ülereageerimises või olemast “liiga häbelik või tundlik” võrreldes teistega?  Kas oled ääretult empaatiline? Kas igapäevane üksi olemise vajadus on sinu jaoks sama oluline nagu vesi ja toit? Kas müra või sagimine tekitab sinus kiiret ülestimulatsiooni?

Kui sinu vastused olid jah, siis ka sina võid olla ülitundlik inimene.

Maailmas on üks inimene viiest ülitundlik, kokku kuskil 1,4 miljardit. Enamik nendest seda ise ei teagi. Ka nende lähedased tihti ei ole sellest teadlikud. Nad lihtsalt teavad, et nende kallis inimene hakkab kergesti nutma, võtab asju väga isiklikult ning reageerib ägedalt olukordadele, kus teised vaid õlgu kehitavad.

Ülitundlikkuse iseloomustavat joont on leitud:

 • nii naistel kui meestel võrdselt
 • nii ekstravertsetel (30%) kui ka introvertsetel
 • üle sajal erineval liigil

Tundlikkus-rääkimata lugu on esimene dokumentaalfilm, ms käsitleb põhjalikult ülitundlikkuse iseloomujoont. See film uurib ülitundlikkust läbi intervjueerides teadlasi (sh. Dr Elaine Arone, TOM BOYCE UCSF meditsiini professor,  Dr. Bianca Acevedo jt.), kaasates ka tõsielulugusid. Samuti astub üles ALANIS MORISSETTE, kes räägib oma kogemustest ülitundlikuna. Sõna võtavad teadlased, ülitundlikud, nende lähedased ja teised teemaga seotud isikud. Filmi eesmärk on tõsta ülitundlike inimeste olemuse teadlikkust, edastada paremat arusaamist ülitundlike ja mitte tundlike inimeste vahel, olgu nendeks lapsed, lapsevanemad, abikaasad või tundlikumate kaastöötajad.

Film on nii nendele, kes on ise tundlikud, kui ka nendele, kes soovivad paremini mõista oma ülitundlikku lähedast, töökaaslast, sõpra või last. Kõigile nendele, kes puutuvad kokku oma töös inimestega: õpetajad, lasteaia kasvatajad, psühholoogid, terapeudid, arstid jne. See on meile kõigile, mõistmaks maailma erilisust läbi tundlikkuse.

Filmile järgnevat arutelu juhib Kadri Riisik.

Kadri Riisik on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse eriala (BBA). Kuid enim huvitab teda inimesed universumis. Ta on ülitundliku inimese kontseptsiooni uurija ning selle teema tutvustaja. Olles ka ise tundlikum inimene, on ta loonud erinevaid keskkondi ja võimalusi teistele ülitundlikele. Sealhulgas informatiivne koduleht www.empaat.ee, sotsiaalmeedia kohtumispaik www.facebook.com/empaat , eriala- kirjanduse väljaandmine, ülitundlikele inimestele suunatud koolituste, teema- ja kohtumisõhtute organiseerimine ning läbiviimine. Ta on kirjutanud ka ülitundlikkuse teemal artikleid erinevatele meedia väljaannetele.

Vesi. Uus dimensioon.

Vesi – hämmastav, kuid vähe uuritud aine. On arvatud kaua, et tegemist on väga lihtsa ainega, mille kohta on kõik teada. Ometi on just vee omaduste hulgas selliseid, mida peaksime tundma, aga ei tunne. Uurijad, teadlased, filosoofid ja teoloogid proovivad mõista seda unikaalset vedelikku ja tema hämmastavaid võimeid, mis siiani avastamist ootavad.

„Kui veel on mälu, siis mälu peaks olema ka kogu Universumil. Vee peamine koostisosa, vesinik, teatakse olevat tekkinud 100 kuni 1000n sekundit pärast Suurt Pauku ning moodustab ca 75% teadaolevast massist.”

„Tänu veele toimib maailm ühtse organismina. Vesi püüab ühendada mateeriat vaimuga. Elu on programm, lindistus, mida tundes on võimalik maailmapilti muuta.”

Paljude veega seotud metafooride kaudu on meil võimalik paremini mõista ennast ja maailma.

Toit on oluline.

Las toit olla ravimiks ja las ravim olla toiduks

Hippokrates

Kui sööme toitainevaeseid roogasid , tarvitame keemilisi lisaaineid ja kaldume sõltuma ravimitest, pole mingi ime, kui kaasaegne ühiskond järjest haigemaks jääb. Film „Toit on oluline” kergitab katteloori ülemaailmse rahaahne „haigusetööstuse” pealt ja annab inimestele teaduslikult kinnitatud lahendusi haigustest loomulikul kombel jagu saamiseks. Intervjuud paljude loomuliku tervendamise- ja toitumisekspertidega juhivad tähelepanu sellele, et loobumine keha kahjustavast sobimatust toidust on alles esimeseks sammuks. Õiget laadi toitainete ja lisaainete kasutamine ning mürkainete eemaldamine võib aidata jagu saada ka kroonilistest haigustest, sealhulgas isegi vähist.

Film keskendub võimalusele vaadata üle ja muuta oma uskumuste süsteeme, mis on meisse kaasaegse meditsiini ja tervishoiuaparaadi poolt „süstitud”.

Intervjuudest selgub, et sugugi mitte iga terviseprobleem ei vaja meditsiinilist sekkumist ja tähelepanu tasub pöörata paljudele alternatiivravi võimalustele, mis võivad osutuda palju tõhusamaks ja odavamaks, vähem kahjustavaks ja vähem agressiivseks kui traditsioonilise meditsiini vahendid.

Terve olemise teadus. Rakubioloog Bruce Liptoni esitlus Noeetilise Teaduse Instituudi (IONS) 40. aastapäeva konverentsil.

Terve olemise oluliseks eelduseks on kooskõla iseenda olemusega. Saladuste ja nippide ning võõraste ja pööraste eduvalemite järgimine ei pruugi viia sammukesti lähemale iseenda olemusele, tasakaalile, tervisele, ega õnnelikuks olemisele.

Vastupidi, teinekord juhatab soovitud suunas hoopis kõrbvalekalle normaalsusest, mida enesekohasemalt väljendades loomulikkuseks võib nimetada. Sama põhimõte kehtib nii ühiskonna-, indiviidi- kui ka raku tasandil.

Mida tähendab kooskõla olemusega ja kuidas selleni jõuda?

Rakubioloog Bruce Liptoni esitlus Noeetilise Teaduse Instituudi (IONS) 40. aastapäeva konverentsil (2013) annab lühikese ja vaimustava kokkuvõtte aastatepikkuse teadustöö tulemustest, esitletuna inimestele, kelle tähelepanu võitmiseks ei ole tarvis „vilgutada värvilisi tulukesi” ning iga lause saab olla asjakohane ja selge.

Liigume sammukese edasi mõistmaks

 • kuidas maailma tajumise viis mõjutab rakubioloogiat ja raku käitumist
 • mis toimub meie kehas, kui toimuvad muutused „välises” keskkonnas
 • millest on tingitud haigusetekitajate, vähirakkude ja muu soovimatu hea elu
 • mida tähendab inimeseks olemine
 • kuidas juhtida protsessi nimega ELU

Geenid ei kontrolli bioloogiat. Geen on loomulik kavand, mille järgi valmistada valku. Mine arhitektuuribüroosse, astu joonestaja juurde, kummarda üle tema õla ja küsi, kas tema joonis on sisse lülitatud või väljas? Siis ta vaatab Sulle otsa ja küsib: „Millest Sa räägid – joonist ei saa sisse ega välja lülitada”.

Miks on see oluline? Meid kõiki programmeeriti nii, et geenid lülituvad sisse ja välja ning kontrollivad meid, aga see on täiesti vale! Geen ei lülita ennast sisse ega välja, sest geen on kavand. Geenid ei põhjusta vähki ega teisi haigusi, nad on lihtsalt kavandiks, mille järgi toota ehitusmaterjal. Kui me saame sellest aru, saame ka loobuda kontseptsioonist, et geenid kontrollivad meie elu. Kõik meie funktsioonid: hingamine, seedimine, eritamine – toimivad tänu valkude liikumisele, aga kõik valgud liiguvad tänu signaalidele. Keskkonna signaal edastatakse raku membraanilt raku sisemusse ning see mõjutab valke, mis selle mõjul muudavad oma käitumist. Kui inimesel pole vajalikke valke selle käitumise jaoks, siis signaal siseneb raku tuuma ja valib vastavad geenid, et ehitada vajalikud valgud. Ja äkki kogu geenikeskse bioloogia idee lülitub ümber raku membraanile. Tekib mõistmine, et membraan (mem – aju) on raku tegevust kontrollivaks faktoriks.

Sa võid omada mutantset geeni, mis ei väljendu, kui Sa muudad keskkonda ja sellega tervet protsessi. Vähk pole algne põhjus, vähk on selle tagajärg, et Sinu keskkonnataju ja eneseprogrammeerimine on häiritud, see on algne põhjus.

Epigeneetika on revolutsioon, mis muudab maailma. See on tähtsaim revolutsiooniline avastus bioloogias, sarnaselt kvantfüüsika avastamisele lisaks klassikalisele Newtoni füüsikale füüsikas. Epigeneetika muudab mängu, see muudab kõike, mida me bioloogiast teame.

„Epi” tähendab „üleval”. Epigeneetika tähendab kontrolli, mis on geenidest üle. Kontroll pole kunagi olnud geenide käes, vaid väljaspool geene. Kontroll tuleneb keskkonnatajust. Rakumembraan, mis võtab vastu ja annab edasi keskkonna signaale, on raku aju. Rakud on nagu väikesed inimesed. Sina ja rakk olete olemuselt samad. Sa tunned signaale oma keha pinnaga, nahk võtab vastu informatsiooni, mida edastab närvisüsteem, ja kontrollib Sinu bioloogiat.

Sul on retseptorid – silmad, kõrvad, nina, maitsmine, kompimine, valutunne, temperatuuritaju. Kõik need retseptorid on Sinu nahas, nende abil loed infot keskkonnast. Tajud seda, mis toimub keskkonnas, aga sellega asi ei lõpe, sest järgmine kontrollitase on veel tähtsam.

Pole üksnes nii, et närvisüsteem lihtsalt reageerib signaalidele, siin on oma roll ka mõistusel. Mõistus tõlgendab tajusid. Tähtis on mõista, et kaks inimest võivad viibida samas keskkonnas ja saada samasuguseid keskkonnasignaale, aga nad tajuvad toimunut erinevalt ja neil on seetõttu kehades erinevad reaktsioonid. Selgub, et kontrollijaks pole mitte keskkond, vaid Sinu enda mõistuse tõlgendus keskkonnatajust. Mõistus tõlgendab taju ja aju eritab kemikaale, mis vastavad tõlgendusele.

Kogemusel ja sotsiaalsel keskkonnal on roll, võib-olla põhiline roll meie arengus. Sina oled bioloogia valitseja. Sa kontrollid oma geneetikat! Kui Sa seda ei usu, siis Sa võtad vastu kellegi teise uskumuse. Oluline on see, et me peame jõu andma tagasi indiviidi kätte, sest me oleme võimsamad kui pelgalt geneetiline masin.

Pole olemas kahte inimest samade rakkudega, igaühel meist on erinevad antennid. Mõningaid nendest antennidest kutsutakse isiklikeks retseptoriteks – enese vastuvõtjateks.

Kust tuleb enese signaal? Reageerime keskkonna signaalidele, programmeerime ennast informatsiooniga väljastpoolt. Rakud tulevad ja lähevad, kehad tulevad ja lähevad, keskkonna signaalid, mis väljendavad meie isiksust, on alati olemas. Need keskkonna signaalid kujutavad endast vaimu ja see on idee, millest kõneles Bruce Lipton.

Tiibeti joogid.

See on lugu eelkõige Tiibetist ning alles seejärel neist erakordsete võimetega inimestest, kes on lugematuid päevi ja öid järginud püüdlust meelerahu saavutamiseks. Joogi (yo-ge) on veetnud aastaid üksinduses ja harjutanud vaimseid ja füüsilisi enesemuutmisharjutusi ning seeläbi saavutanud erakordse kontrolli nii meele kui keha üle. Joogi on lõpetanud kannatused, ta on vaba negatiivsetest mõtetest ja ta meel on täielikult rahus.

Samal ajal kui kõige arenenumad mõtlejad Läänes arendasid teadusi, et parandada inimkonna välist olu, arendasid joogid sisemisi teadmisi, et parandada inimese seesmist meeleseisundit. Eesmärgiks on muuta tavamõtlemise mustreid, et ületada iseendas viha, ahnus, agressioon, kadedus, upsakus, nõmedus, teadmatus. Kõik see taotleb üht eesmärki – harmoonilist ja õnnelikku elu.

Film sisaldab videolõike suurtest tiibeti õpetajatest, kes on võtnud enda kanda enneolematu riski. Tavaliselt antakse äärmusliku saladuse hoidmise tõotusvanne, et hoida praktikate puhtust, nüüd anti need erakordsed intervjuud avalikkusele ainult seepärast, et aidata säilitada õpetust ja kultuuri ka järeltulevatele põlvedele. See on film iidsest, väga rikkast vaimu- ja kultuuripärandist, mis praeguses raskes olukorras läbib suuri ja kiireid muutusi.

Ületa viha armastusega, halvale vasta heaga, ihnus võida heldusega, vale tõega.